प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं ३

सम्पर्क

Postal Address

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश नं ३
हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल ।

Contact

Phone:
+977 57 521519
+977 57 525481
+977 57 522804
+977 57 520926
Email:
s3mopid@gmail.com

Suggestion & Complaint

*required fields
माननीय डोरमणि पौडेल
माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
श्री तेजराज भट्ट
श्री तेजराज भट्ट Secretary