प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं ३

Notices

 • रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्बन्धमा 2019-11-10

  प्रदेश सार्वजनिक सडकको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिने बारे ।

  Download
 • रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्बन्धमा 2019-11-10

  प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिने बारे ।

  Download
 • अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । 2019-09-26

  Download
 • पद्स्थापना गरिएका अधिकृतहरुको विवरण 2019-03-17

  मिति २०७५।१२।१ को निर्णयानुसार पद्स्थापना गरिएका सातौ र आठौ तहका अधिकृतहरुको विवरण

  Download
 • खानेपानीका अस्थायी तथा करार कर्मचारी सम्बन्धमा 2018-12-07

  मिति २०७५।०८।१९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुमा खटाइएका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुको नामनामेसी विवरण

  Download
 • मातहतका निकायहरु 2018-12-02

  प्रदेश सरकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/०६/२२ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालय मातहत रहने निकायहरुको विवरण

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको विवरण 2018-11-27

  मिति २०७५/०८/१० मा भएको विभिन्न पदहरुमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी निर्णय

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको विवरण 2018-11-20

  मिति २०७५/०८/०३ मा भएको विभिन्न पदहरुमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी निर्णय

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०६/२६ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालय मातहतका सिंचाई, पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यालयहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०७/१४ को निर्णयानुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

माननीय डोरमणि पौडेल
माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
श्री तेजराज भट्ट
श्री तेजराज भट्ट Secretary