प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं ३

Organizational Structure

माननीय डोरमणि पौडेल
माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
श्री तेजराज भट्ट
श्री तेजराज भट्ट Secretary