प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं ३

Flash News
 • कामकाजमा खटाइएको विवरण 2018-11-20

  मिति २०७५/०८/०३ मा भएको विभिन्न पदहरुमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी निर्णय

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०६/२६ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालय मातहतका सिंचाई, पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यालयहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०७/१४ को निर्णयानुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०७/१५ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

Tender not found.
Form not found.
माननीय डोरमणि पौडेल
माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
Mr. Kaushal Kishore Jha
Mr. Kaushal Kishore Jha Secretary